09-8821001
טלפון לתמיכה תכנית

Cables And Boxes

שנה אחריות
OPT8B-M
$43  

Box 8 x DB25 with cable DB62 for 800H or 800L cards metal case


שנה אחריות
OPT4M
$60  

Box 4 x DB9 with cable DB37 for 400H LP or 400LSP cards


שנה אחריות
OPT8D-M
$84  

Cable 8 x DB9 to 1 x DB62 for 800H or 800L cards, nuts


שנה אחריות
OPT8M
$86  

Box 8 x DB9 with cable DB62 for 800H or 800L cards